Kadir suresi nedir? Kadir suresi anlamı ve tefsiri nedir? Kadir suresi Türkçe meal ve anlamı! Kadr suresi okunuşu ve fazileti!

Kur'ân-ı kerîmin doksan yedinci sûresi. Kadir  sûresi,  Mekke'de  nâzil  oldu  (indi).  Beş  âyet-i  kerîmedir.  Kadir  gecesinden bahsedildi ği için sûre bu ismi almış tır. Sûrede, Kadir gecesi, fazîleti, o gece meleklerin yeryüzüne inişi bildirilmektedir.

Kadir suresi nedir? Kadir suresi anlamı ve tefsiri nedir? Kadir suresi Türkçe meal ve anlamı! Kadr suresi okunuşu ve fazileti!
21 Temmuz 2021 - 22:06
Kur'ân-ı kerîmin doksan yedinci sûresi.

Kadir  sûresi,  Mekke'de  nâzil  oldu  (indi).  Beş  âyet-i  kerîmedir.  Kadir  gecesinden bahsedildi ği için sûre bu ismi almış tır. Sûrede, Kadir gecesi, fazîleti, o gece meleklerin yeryüzüne inişi bildirilmektedir. (İbn-i Abbâs, Râzî, Taberî)

Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde Kadr sûresinde meâlen şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Kur'ân-ı kerîmi Kadr gecesinde (Levh-i mahfûzdan dünyâ göküne) biz indirdik. Ey Resûlüm! Kadir gecesinin fazîletini sana hangi şey bildirdi. Kadir gecesi, (içinde Kadir gecesi bulunmayan) bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve Ruh (Cebrâil), Rabbi'nin izni ile (o sene takdîr edilen) her şey için arka arkaya iner. O gece fecrin doğu şuna (sabah oluncaya) kadar selâmettir (Allahü teâlâ o gece yalnız selâmet ve hayır takdîr eder. Yâhut melekler, mü'minlere selâm verir dururlar).

Her kim abdest aldıktan sonra, Kadr sûresini bir kerre okursa, Hak teâlâ o kimseyi sıddîklardan yazar. İki kerre okursa, şehîdlerden yazar. Üç kerre okursa Peygamberlerle haşreder. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI VE OKUNUŞU
Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5

(beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne
iniºinden bahsedilir.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için
inerler.
5-O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum