İşa ne demek? İşâ-i Rabbânî nedir? İşâ-i Evvel nedir? İşâ-i Sânî nedir?

Yatsının ilk vakti. Batıdaki mer'î (görünen) ufuk hattı üzerinde, kırmız ılığın kaybolması ile başlayan vakit. Güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında, on yedi derece yüksekliğe indiği vakit.

İşa ne demek? İşâ-i Rabbânî nedir? İşâ-i Evvel nedir? İşâ-i Sânî nedir?
21 Temmuz 2021 - 19:16 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 - 19:17
Yatsı vakti.

İşâ-i Evvel:
Yatsının ilk vakti. Batıdaki mer'î (görünen) ufuk hattı üzerinde, kırmız ılığın kaybolması ile başlayan vakit. Güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında, on yedi derece yüksekliğe indiği vakit.Yatsı namazının vakti, İmâmeyn'e (İmâm-ı Ebû Yûsuf ile İmâm-ı Muhammed'e) göre işâ-i evvelden sonra başlar. Diğer üç mezhebde de böyledir. İmâm-ı a'zam'a göre işâ-i sânîden yâni beyazlık kaybolduktan sonra başlar. Fecrin ağarmasına (imsak vaktine) kadar devâm eder. (İbn-i Nüceym, Ahmed Ziyâ Bey)

İşâ-i Rabbânî:
Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.


Îsâ aleyhisselâm ın tebliğ ettiği nasrânîlik ile, göğe kald ırılmasından sonra ortaya çıkarılan ve çeşitli kiliselerin inandığı hıristiyanlık, birbirinden çok farklıdır. Îsevî dîni va'z ve nasîhat idi. Îsevîlik'de vaftîz ve İşâ-i Rabbânî gibi âyinler yok idi. (Ülfet Azîz Essamed)

İşâ-i Sânî:
Batıdaki mer'î ufuk hattı  üzerinde beyazlığın kaybolması  ile başlayan vakit; güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında on dokuz derece yüksekliğe indiği ve şafağın kaybolduğu tam karanlık vakit.

YORUMLAR

  • 0 Yorum