Gaşiye suresi nedir? Gaşiye suresi anlamı ve tefsiri nedir? Gaşiye suresi Türkçe meal ve anlamı! Gaşiye suresi okunuşu ve fazileti!

Kur'ân-ı kerîmin seksen sekizinci sûresi. Gâşiye sûresi, Mekke'de nâzil oldu (indi). Yirmi altı âyet-i kerîmedir.

Gaşiye suresi nedir? Gaşiye suresi anlamı ve tefsiri nedir? Gaşiye suresi Türkçe meal ve anlamı! Gaşiye suresi okunuşu ve fazileti!
15 Temmuz 2021 - 13:57
Kur'ân-ı kerîmin seksen sekizinci sûresi.

Gâşiye sûresi, Mekke'de nâzil oldu (indi). Yirmi altı âyet-i kerîmedir. İlk âyet-i kerîmede geçen Gâşiye kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede kıyâmet ve âhirete âit haberler bildirilmektedir. (İbn-i Abbâs-Taberî)

Allahü teâlâ Gâşiye sûresinde meâlen buyuruyor ki:

Cennet'te yüksek sedirler ve tahtlar vardır. (Âyet: 13)

Kim Gâşiye sûresini okursa, Allahü teâlâ (kıyâmet gününde) onun hesâbını kolay eyler. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

GAŞİYE SURESİ TÜRKÇE MEALİ VE ANLAMI
Adını, ilk âyette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü
anlamına gelen "ğâşiye" kelimesinden alır. İlk gelen sûrelerden olup, Zâriyât sûresinden
sonra Mekke'de inmiştir.

Bu sûrede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah'ın

varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve
program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda Allah'a varılacağı ve O'nun katında hesap
verileceği anlatılır. 26 (yirmialtı) âyettir.

1- O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi?
2- Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete düşmüştür.
3- Çalışmış, yorulmuştur.
4- Kızışmış bir ateşe girer.
5- Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir.
6- Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur.
7- O da ne besler, ne de açlığı giderir.
8- Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur.
9- Yaptığından hoşnuttur.
10- Yüksek bir cennettedir.
11- Orada boş bir söz işitmez.
12- Orada akan bir kaynak,
13- Yükseltilmiş divanlar,
14- Konulmuş kadehler,
15- Dizilmiş koltuklar, yastıklar,
16- Serilmiş halılar vardır.

17- Bakmıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmış?
18- Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş?
19- Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş?
20- Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış?
21- Haydi öğüt ver; sen şimdi sırf bir öğütçüsün.
22- Onların üzerinde bir zorba değilsin.
23- Ancak kim yüz çevirir ve kâfir olursa,
24- Allah ona en büyük azap ile azap edecek.
25- Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler.
26-Sonra da bize hesap verecekler.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum