Garamet ne demek? Garamet anlamı ve manası nedir?

Borçlanılan şeyi ödeme. Bir çeşit vergi.

Garamet ne demek? Garamet anlamı ve manası nedir?
15 Temmuz 2021 - 13:07
Borçlanılan şeyi ödeme. Bir çeşit vergi.

Müslümanların, hıristiyanlara ve yahûdîlere yapmakla yükümlü oldukları muâmele şekli, bizzat Resûlullah efendimizin, bütün müslümanlara hitâben yazdırdığı şu mektûbda açıkça bildirilmiştir. Mektûbun tercümesinin bir kısmı şöyledir:


Bu yazı, Abdullah oğlu Muhammed'in, bütün hıristiyanlara verdi ği sözü bildirmek için yazılmıştır... Müslüman olmayan herkes, benim himâyem (korumam) altındadır. Hıristiyan manastırlarının (kiliselerinin) hiçbir tarafı nı yıkmayın. Bunların kiliselerinden mal alınıp, müslüman mescidleri için kullanılmasın. Ticâret yapmayan ve ancak ibâdet ile meşgûl olan kimselerden, her nerede olursa olsunlar, garâmet almayın... (Feridun Bey-Mecmûa-i Münşeât-üs-Salâtîn)

YORUMLAR

  • 0 Yorum