Gaflet ne demek? Gaflet anlamı ve manası nedir? Gaflet uykusu nedir?

Nefsin arzularına uyarak, Allahü teâlâyı, emir ve yasaklarını unutma hâli.

Gaflet ne demek? Gaflet anlamı ve manası nedir? Gaflet uykusu nedir?
15 Temmuz 2021 - 12:58
Nefsin arzularına uyarak, Allahü teâlâyı, emir ve yasaklarını unutma hâli.

Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:


(Ey Resûlüm!) Onları iş bitirildiği (hesâb görüldüğü) zamanı n dehşeti ile korkut. Onlar hâlâ gaflet içindedirler. Onlar îmân etmiyorlar. (Meryem sûresi: 39)
 
Ey insanlar! Ölmeden önce gafleti bırakın, Allahü teâlâya dönün. Tövbe istiğfâr ederek
 
Allah'a kulluk edin. Sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmağa gayret edin. Allahü teâlâyı çok çok anın. Rabbinizin rızâs ını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız, rızkınız bol olur. Kazancınız çoğalır. Yardım görürsünüz ve eksikleriniz tamamlanır. (Hadîs-i şerîf-Sünen-i İbn-i Mâce)


Dört şey kişinin nasîbsizliğinden ve gafletindendir: Gözlerin ağlamaması, kalbin katılaşması, hayalperest ve aç gözlü olmak. (Hadîs-i şerîf-Et-Tergîb vet-Terhîb)

Gaflet, insana gurûr getirir, helâke yaklaştırır. (Hazret-i Ali)

İnsana zarârı en şiddetli olan şeyin ne oldu ğunu bilmek istedim. Anladım ki, bu gaflettir. Gafletin insana yaptığı zarârı Cehennem ateş i yapmaz. Yâ Rabbî! Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütûf ve keremin ile bu duâmı kabûl eyle. (Bâyezîd-i Bistâmî)


Ömrünü boş geçirme, nefsine kuvvet verme,
Uyan! Gaflet eyleme yalvar güzel Allah'a.
Günâhın çok olsa da O'ndan ümidi kesme,
Afvı, keremi boldur, yalvar güzel Allah'a.
(İbrâhim Tennûrî)

YORUMLAR

  • 0 Yorum