Dirhem ne demek? Dirhem anlamı ve manası nedir? Dirhem şeri nedir?

İslâmiyet'ten önce ve sonra kullanılan değişik ağırlıktaki gümüş paralar.

Dirhem ne demek? Dirhem anlamı ve manası nedir? Dirhem şeri nedir?
14 Temmuz 2021 - 14:46
İslâmiyet'ten önce ve sonra kullanılan değişik ağırlıktaki gümüş paralar.

Bir dirhem fâiz (almak ve vermek) otuz zinâdan daha günâhtır. (Hadîs-i şerîf-Kimyây- Seâdet)

On dirhemlik elbisenin, bir dirhemi haram olsa, o elbise ile kılınan namazlar kabûl olmaz (namaz borcundan kurtulur fakat sevâb kazanmaz). (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet)

Dirhem kelimesi necâset bahsinde ayrı, zekât bahsinde ayrı mânâ ifâde etmektedir. Necâsette bir miskal ile (4,8 gr.) ağırlık kasd edilirken, zekâtta tamâmen ş er'î dirhem (3,365 gr.) ağırlık ifâde etmektedir. Örfî dirhem bundan daha az (3,20 gr.) ağırlıkta idi. (İbn-i Âbidîn)

Deride, elbisede, namaz kılınan yerde dirhem miktârı veya daha çok kaba necâset yok ise, namaz sahîh olur ise de, dirhem miktârı bulunursa, tahrîmen mekrûh olur ve yıkamak vâcib olur. Dirhemden çok ise yıkamak farzdır. (İbn-i Âbidîn)

Dirhem-i Şer'î:

Peygamber efendimiz zamânında kullanılan (3,36) üç gram ve otuz altı  santigram
 
ağırlığındaki gümüş para.

Dirhem-i Urfî (Dirhem-i Örfî):

Bir memlekette kullanılması âdet olan veya hükûmetlerin kabûl ettikleri belli ağırlıktaki dirhem.

Dirhem -i şer'îden hafîf olan dirhem-i urfîlerle zekât hesâb etmek câiz değildir. 3.365 gram ağırlığında olan dirhem-i şer'î ile hesap yapmak lâzımdır. (İbn-i Âbidîn)

YORUMLAR

  • 0 Yorum