Cisim ne demek? Cism nedir? Cisim kavramı nedir? Cisim anlamı ve manası nedir?

Boşlukta yer kaplayan şekil almış veya başka bir şekle giren madde. Beden, vücûd.

Cisim ne demek? Cism nedir? Cisim kavramı nedir? Cisim anlamı ve manası nedir?
14 Temmuz 2021 - 13:00
1. Boşlukta yer kaplayan şekil almış veya başka bir şekle giren madde.

Bu dünyâda her cisim kendine mahsus sıfatları, özellikleri ile tanınmaktadır. Her cism, birer elementler ve bileşikler yığınıdır. Elementler, bileşikten bileşiğe geçerek yer değiştirmekte, her cismin terkîbi bozularak, sıfatları yok olmakta, başka s ıfatlı baş ka cisim hâline dönmektedir. Bu devamlı değişmelerde, madde yok olmuyor ise de, cisimler zamanla değişmekte, yok olup başka cisimler meydana gelmektedir. (Seyyid Şerîf)

Cisimlerin, maddelerin durmadan değişmeleri, birbirlerinden hâsıl olmaları, sonsuz olarak gelmiş değildir. Yâni böyle gelmiş, böyle gider denilemez. Bu değişmelerin bir baş langıcı vardır. Değişmelerin baş langıcı vardır demek, maddelerin var oluşlarının baş langıcı vardır demektir. Yâni hiçbir şey yok iken, hepsi yoktan yaratılmıştır demektir. (Ahmed Âsım Efendi)

2. Beden, vücûd.

Dünyâ lezzetleri ve elemleri iki türlüdür. Birincisi cismin, ikincisi rûhun lezzetleri ve acılarıdır. Cisme lezzet veren her şey rûha elem verir. Cismi inciten herşey, rûha tatlı gelir. Görülüyor ki, rûh ile cesed birbirinin zıddı, aksidir. (İmâm-ı Rabbânî)

YORUMLAR

  • 0 Yorum