Belagat ne demek? Belagat anlamı ve manası nedir? Belagat konuşmak nedir?

Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesi.

Belagat ne demek? Belagat anlamı ve manası nedir? Belagat konuşmak nedir?
11 Temmuz 2021 - 15:00
1. Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesi.

Kur'ân-ı kerîm gibi ilâhî belâgat ve îcâza (az sözle çok mânâ ifâde etme özelliğine) sâhip bir kitap, yalnız Türkçeye değil, hiç bir dile hakkıyla çevrilemez. (H. Hüsnü Erdem)

Kur'ân-ı kerîmin aslındaki îcâz ve belâgatini muhâfaza ederek tercüme etmek mümkün değildir. Fakat meâl (geniş açıklamalı) olarak tercümesi mümkündür. (H. Hüsnü Erdem)

2.Sözün düzgün, kusursuz ve yerinde söylenmesini öğreten edebî ilmin adı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum