Bahailik ne demek? Bahailik nedir? Bahailik düşüncesi ve inancı nedir?

Müslüman görünüp İslâmiyet'i içerden yı kmak için çalı şan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah'ın, kurduğu bozuk yol.

Bahailik ne demek? Bahailik nedir? Bahailik düşüncesi ve inancı nedir?
11 Temmuz 2021 - 14:51
Müslüman görünüp İslâmiyet'i içerden yı kmak için çalı şan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah'ın, kurduğu bozuk yol.

Behâîlere göre namaz, Hayfa'ya karşı durup, Allah'ı düşünmektir. Namaz ferdî olup duâdan ibârettir. Oruç, 2 Mart-21 Mart arası on dokuz gün tutulur. 21 Mart günü Oruç bayramı olup, Behâî yılının ilk günüdür. Hacları, El-Bâb Ali Muhammed'in Ş irâz'daki evini veya Behâullah'ı n Bağdâd'daki evini gidip görmektir. On dokuz sayısını kutsal sayan Behâîleri umûmî adâlet evi dedikleri, yüksek meclislerine seçilen on dokuz kişi idâre eder. Her Behâî, senelik kazancının beşte birini bu hey'ete vermeye mecbur tutulur. (Muhammed Ebû Zühre)

YORUMLAR

  • 0 Yorum