Ahde vefa ne demek? Ahde vefa anlamı ve manası nedir? Ahde vefa göstermek nedir?

Sözünde durma, sözünü yerine getirme.

Ahde vefa ne demek? Ahde vefa anlamı ve manası nedir? Ahde vefa göstermek nedir?
10 Temmuz 2021 - 15:15
Sözünde durma, sözünü yerine getirme.

Verdiği sözde durmayıp cayan gaddâr (zâlim), hâin kimse için kı yâmet günü bir sancak dikilir ve; "Dikkat olunsun bu sancak falan oğlu falanın ahde vefâsızlık alâmetidir" denilerek teşhîr edilir (gösterilir). (Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Buhârî, Sahîh-i Müslim, Sünen-i Ebû Dâvûd, Sünen-i Tirmizî)


Ahde vefâsızlı ğın yaygın hâl aldığı bir millette cinâyet çok olur... (Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ebû Ya'lâ, Beyhekî, El-Müstedrek)

YORUMLAR

  • 0 Yorum