Rüyada hapishane görmek nedir? Rüyada hapishaneye girmek nedir? Rüyada hapishane yorumu ve tabiri nedir?

Rüyada hapishaneye girdiğini görmek, uzun ömre ve dostlarla beraber bir araya gelmeye işâret eder.

Rüyada hapishane görmek nedir? Rüyada hapishaneye girmek nedir? Rüyada hapishane yorumu ve tabiri nedir?
15 Eylül 2021 - 22:26
Rüyada hapishaneye girdiğini görmek, uzun ömre ve dostlarla beraber bir araya gelmeye işâret eder.

Bazen rüyada hapishane görmek, kişiyi tasarruf ve hareketten men eden hastalığa, gururlanmaya, batıl ve boş şeylere itimat edip aldanmaya, bazen de cehenneme işâret eder.

Yine rüyada hapishane görmek, itham edilmeye, büyük adamlara yaklaşmaya, kabre, borca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculuğu terk ederek oturmaya, fakirlik ve rahatsızlığa işâret eder.

Rüyada görülen hapishane, üzüntü ve kederdir.

Rüyada hapishaneyi tercih ettiğini görmek, günâhtan korunmaya işâret eder.

Rüyada hapishaneden çıktığını görmek de hastalıktan şifâ bulmaya işârettir.

Hapishanede olan bir kimsenin rüyada hapishanenin kapılarının açılmış olduğunu görmesi, hapislikten kurtulmaya işârettir.

Rüyada hapishane içerisinde ışık giren bir pencere görmek veya hapishanenin tavanının gitmiş ve yıldızların meydana çıkmış olduğunu görmek, yine o kişinin hapisten kurtulmasına işâret eder.

Rüyada hapishane görmek, misafir için afiyet; hasta için üzüntü ve kedere işârettir.

Rüyada bilmediği herhangi bir evde hapsedildiğini görmek, o evden bir kadınla evlenmeye ve o kadından mal ve evlat sahibi olmaya işâret eder.

Rüyada görülen zindan meçhul ise, bu kere de üzüntü, keder ve gama delâlet eder.

Rüyada zindandan çıktığını görmek, zahmet ve meşakkatten, keder ve gamdan kurtulmaya işârettir.

Rüyada zindana girip hemen çıktığını görmek, arzu ettiği şeye tamamıyla nâil olmağa, sevinç ve sürura delâlet eder.

Rüyada görülen hapishane dinî hapishane olursa, rüya sahibinin borca mahkum edilmesine; eğer siyasî olursa, kötülük ve nifak sebebiyle meydana gelecek üzüntü, keder ve şiddete delâlet eder.

Rüyada meçhul hapishaneyi görmek, dünya ile tabir olunur.

Bazen de rüyada hapishane görmek, şiddetli ve meşakkatli hanıma, şiddet ve meşakkate sebep olan şeylere sükut etmeye ve kötü sözlerden ve manasız söz söylemekten dilini menetmeye, ve düşman tarafından gelecek hileye delâlet eder.

Rüyada hapishanede olduğunu görmek, Yusuf aleyhisselâm’ın kıssasına binaen o kimsenin dualarının kabul olmasına, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Rüyada bir hapishane yaptığını görmek, hak ve doğru yolu gösteren bir zâtla karşılaşmaya, onun mahalle ve şehir halkının o zâta uymaları sebebiyle nefsanî arzularını terk ederek doğru yola dönmeye işâret eder.

Rüyada ölen bir kişinin zindanda olduğunu görmek, o ölünün üzerinde ödenmemiş kul hakkı ve borcu olması sebebiyle cehennemde hapis bulunduğuna işâret eder.