Rüyada hakim görmek nedir? Rüyada hakim olmak nedir? Rüyada hakim tabiri ve yorumu nedir?

Bir kimsenin rüyada hakimi güzel yüz ve vasıfta görmesi, ilimden veya doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine nâil olmaya işârettir.

Rüyada hakim görmek nedir? Rüyada hakim olmak nedir? Rüyada hakim tabiri ve yorumu nedir?
15 Eylül 2021 - 21:16
Bir kimsenin rüyada hakimi güzel yüz ve vasıfta görmesi, ilimden veya doğru yola götürecek şeylerden arzu ettiğine nâil olmaya işârettir.
 

Bazen de rüyada görülen hakim, karar veren teknisyen, arkadaş ya da toplantıya işârettir.


Rüyada görülen hakim, terzi ve iğneciye de işâret eder. Yine rüyada hakim görmek, ilim, irfan ve hikmet sahibi

olmaya delâlet eder.

Bazen de hâkim görmek, ana babaya, hocaya, öğretmene, insanın hak ve adaletten arzu ettiği şeye alâmettir.

Rüyada adalet üzere hüküm veren bir hakimi görmek, makam sahibi olmaya, Allah Teâlâ’nın o kişiden razı olacağına ve onu nîmetlendireceğine delâlet eder.

Rüyada hakim huzuruna çıkıp hesaba çekildiğini görmek, zor ve şiddetli işlerden kurtulmaya ve sonun selâmetine delâlet eder.

Kendisinin hakim olup halkı hesaba çektiğini görmek, yüce mevkiye, izzet ve şerefe delâlet eder.

Rüyada bir kadının (hakimin) teraziye konulduğunu ve terazide ağır geldiğini görmek, o hakimin Allah Teâlâ indinde ecir ve sevaba nâil olacağına işâret eder.

Bir tüccarın rüyada kadı (hakim) olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halka insafla muamele etmesine işârettir.

Bir valinin rüyada insanlar arasında zâlimane bir şekilde hükmettiğini görmesi, vazifeden azledileceğine işâret eder.

Hasta bir kişinin rüyada hakimin, kendisinin lehine hükmettiğini görmesi, hastalıktan şifâ bulmaya ve hafiflemeye işâret eder.

Bir kimse rüyada bir dava sebebiyle hakimin huzuruna çıksa, hakim de onun davasına adaletle hükmetse, o kimsenin düşmanından tamamıyla hakkını almasına, üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Eğer hakim, adaletle hükmetmeyip zulüm etse ve rüya sahibinin birisiyle de davası varsa, o insandan tamamıyla hakkını alamayacağına işârettir.
 
Rüyada hakim yardımcılarından birini görmek, boş şeylere yardım eden bir adamı görmeye işârettir.

Kişinin rüyada kendi evi içinde beyaz elbise giymiş bir hakimin, birtakım yardımcılarını görmesi, üzüntü ve kederden veya hastalıktan kurtulmaya ve korkudan emin olmaya işâret eder.

Eğer hakim yardımcılarının üzerinde siyah elbiseler bulunursa, bu kere tam tersi, üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada hakimin, bunamış ve deli bir şahsı şahit olarak dinlemesi, o hakimin rüşvet kabul etmesine, kötü düşünceli ve bozuk kimselere yönelmesine işârettir.