Rüyada penis görmek nedir? Rüyada erkek cinsel organı görmek nedir? Rüyada penis görmek yorumu ve tabiri nedir?

Rüya da görülen erkeğin cinsiyet organı, mal, evlat ve ömre işâret eder.

Rüyada penis görmek nedir? Rüyada erkek cinsel organı görmek nedir? Rüyada penis görmek yorumu ve tabiri nedir?
12 Eylül 2021 - 22:57
Rüya da görülen erkeğin cinsiyet organı, mal, evlat ve ömre işâret eder.

Tenasül uzvunun ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlat ve malın çok olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada tenasül uzvunun birkaç parçaya ayrıldığını görmesi, neslinin çok olacağına ve devamlılığına işâret eder.

Yine rüyada cinsiyet aletinin üçe ayrıldığını gören kimsenin üç erkek çocuğu olur.


Kadın için erkeklik cinsiyet organı onun erkeklik taslamasına işârettir.

Bir başkasının cinsiyet uzvunu kendi elinde görmek, her cihetten ele geçecek para ve çok mala işâret eder.

Bir devlet adamının rüyada tenasül uzvunun büyüdüğünü görmesi, kudret, kuvvet ve itibarının artacağına işâret eder. Bu rüya, esnaf ve tüccar için de kazancın ve kârın artacağına işârettir.

Rüyada eliyle penisini tutup çıkardığını tekrar yerine koyduğunu görmek, bir erkek çocuğa işâret eder. Bazı kere de bu rüya, elinden çıkan bir malın tekrar ona dönmesine
 
ya da ismi unutulduktan sonra yeniden isim ve şöhrete kavuşmasına işâret eder.

Rüyada hamile bir kadının erkeklik uzvu görmesi, erkek çocuk doğurmasına işârettir.

Rüyada tenasül uzvunun kesildiğini görmek, bundan sonra erkek çocuğu olmayacağına, üzüntü ve kedere ereceğine, yahut malının eksileceğine, yahut şehrinden uzaklaşacağına işâret eder.

Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya cinsiyet organının uyarılmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini gören kimse, devlet işinden bir işi şiddetle talep etmesine ve bu işi elde etmesine, şanının yüce olmasına ve temenni ettiği şeye nâil olup düşmanlarına galip gelmesine işârettir.

Bir adamın rüyada tenasül uzvuna düğüm vurduğunu görmesi, geçimin güçleşmesine ve sıkıntıya işârettir.

Rüyada penisinin sünnet olduğunu görmek, ondaki dinin güzelliğine ve sağlamlığına işârettir.

Rüyada sünnet olmadığını görmek, sünnet-i seniyyeye muhalif hareketlerinin dünyaca fazlalığına işârettir.

Rüyada cinsiyet organını tutmak, ferahlık ve sevinçtir. Rüyada erkeklik organının demirden yahut bakırdan veya

herhangi bir madenden olduğunu görmek, zengin olmaya işârettir.Bu rüya bazende o kimsenin neslinin kesileceğine yahut rahatının gideceğine işâret eder.

Cinsiyet organını göğsüne kadar ulaşmış görmek, çalışma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasına işârettir.

Cinsiyet organının zayıf olduğunu gören kimsenin evladının hastalığına ve şöhretinin azalmasına işârettir.

Rüyada cinsiyet organında yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine işârettir.

Rüyada erkeklik organının dişilik organına döndüğünü görmek, gören kimsenin kuvvetinin âcizliğe, horluğa ve zayıflığa döneceğine işârettir.

Bir kimse kendi cinsiyet organının kaybolduğunu ve kendisinin de buna üzüldüğünü görse, o kimsenin çocuğu kaybolur. Veya yolculuğa çıkar ve haber alamaz ya da hasta ise üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada cinsiyet organının uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeye yorumlanır.

Rüyada cinsiyet organının kesildiğini görmek, nesil ve zürriyetinin kesilmesine işârettir.