Ateşperest kimdir? Ateşperestler kimlerdir? Ateşperestlik nedir? Ateşe tapma inancı!

Ateşe tapan, mecûsî. Zerdüşt tarafından kurulan bâtıl dîne inanan. Ateş perestler Cehennem'in Hutame denilen beşinci tabakasında yanacaklardı r. Birini görünce kendi elini veya onun elini öpmek ve eli göğse koymak ve eğilmek ve yere kapanmak ateşperest âdetidir.

Ateşperest kimdir? Ateşperestler kimlerdir? Ateşperestlik nedir? Ateşe tapma inancı!
11 Temmuz 2021 - 13:49
Ateşe tapan, mecûsî. Zerdüşt tarafından kurulan bâtıl dîne inanan.

Ateş perestler Cehennem'in Hutame denilen beşinci tabakasında yanacaklardı r. Birini görünce kendi elini veya onun elini öpmek ve eli göğse koymak ve eğilmek ve yere kapanmak ateşperest âdetidir. (Muhammed Rebhâmî)


Horoz, tavuk ve vahşî hayvanları, meselâ geyiği kurban etmek haramdır. Ateşperestlere benzemek olur. (İbn-i Âbidîn)

Nevrûz günü, ateşperestlerin bayramıdır. O gün, onların yaptıklarını yapan, bayram yapan müslümanın îmânı gider de haberi olmaz. (Kerderî)

ATEŞPERESTLİK:


Mecûsîlik, ateşe tapma.

Ateşperestliğin (mecûsîliğin) kurucusu Zerdüşt, mîlâddan altı yüz sene önce Hindistan'da doğdu. Brehmen din adamları tarafından kovuldu. Ateşperestliği Belh şehrinde yaydı. "İyilik tanrısı (Îzed) veya (Ormüzd) ile kötülük karanlık tanrı sı (Ehrimen) olmak üzere iki tanrı vard ır" dedi. (Zend) adlı kitabı ve (Avesta) denilen şerhi Avrupa'da basılmıştır. Ateşperestlik İran Şâhı İsfendiyâr tarafından İran'da yayıldı. Hazret-i Ömer İran'ı fethedince acemler müslüman oldu. Ateşperestlik Hindistan'da kaldı. (Şemseddîn Sâmî)

YORUMLAR

  • 0 Yorum